Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Regio Service Groep B.V. besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.
Toch kan Regio Service Groep B.V. noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van gegevens voor welk gebruik dan ook garanderen. Gegevens worden zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover Regio Service Groep B.V. dan ook geen rechten worden ontleend.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte gegevens periodiek, zonder aankondiging, kunnen worden gewijzigd.

Regio Service Groep B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van Regio Service Groep B.V. of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Regio Service Groep B.V. is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte gegevens neemt.

Regio Service Groep B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Regio Service Groep B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u denkt dat gegevens op deze internetsite onjuist zijn, dan verzoeken wij u dit te melden bij de Webmaster.